Reserveer 't Kafkoor

Algemene informatie


Het invullen van dit formulier verplicht de aanvrager nog niet tot het engageren van ´t Kafkoor. Op basis van deze aanvraag zullen de leden van ´t Kafkoor nagaan of zij beschikbaar zijn op de voorgestelde datum.

Een optreden van ´t Kafkoor bestaat uit twee delen van ongeveer drie kwartier tot een uur, met een tussenpauze van vijftien tot twintig minuten waarin we graag een drankje en een hapje in de kleedkamer vinden - wij doen niet moeilijk: wij zijn ook blij als we mogen mee-eten van het buffet ;-). Tijdens het optreden verwachten we ook de nodige drank. Naargelang uw wensen kan het programma eventueel ingekort of opgesplitst worden, doch zal het geen prijsverandering tot gevolg hebben.

Het programma bestaat uit bekende of zelfgemaakte melodieën voorzien van zelfgeschreven tekst. Laten we zeggen: een mengeling van a capella zoals Voice Mail en The Flying Pickets en leuke begrijpende teksten zoals de Strangers, uiteraard met de actualiteit in het achterhoofd. Het is onze betrachting u en uw vereniging een aangename en leuke avond te bezorgen waar men nog lang van nageniet en praat. Hebt u eventueel nog andere wensen, wij zijn steeds bereid, en proberen in de mate van het mogelijke aan uw wens te voldoen. Zo is het bijv. mogelijk om door ons een gelegenheidslied te laten maken, mits de inhoudelijke informatie (anekdotes over de vereniging of bepaalde personen) ons tijdig vooraf wordt toegezonden.

Aangezien ons optreden opgebouwd is uit eigen teksten en de nodige visuele voorstellingen, verwachten we een luisterend publiek. Dit houdt in dat de eventuele andere activiteiten (bijv. een eetmaal) gestaakt worden. Het heeft geen zin om ons te vragen voor het verzorgen van achtergrondmuziek bij een receptie of een eetdag.

Wij hebben eigen PA en lichtinstallatie die door onze eigen technici bediend wordt.

Reservatieformulier


Aanvrager
Naam vereniging:
Contactpersoon:
Straat:
Nr: Bus:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon/GSM:
E-mailadres:
 
Optreden
Datum:
Gewenst beginuur:
Gewenste duur:
 
Locatie
Naam zaal:
Straat:
Nr: Bus:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon/GSM:
 
Reden van de bijeenkomst:ledenfeest
openbaar optreden
academische zitting
huldiging
met diner
met koffietafel
 
Publiek:jeugd
jong volwassenen
gepensioneerden
leden van de vereniging
alleen bestuursleden
met partner
familie
 
Verwacht aantal aanwezigen:
Vragen of opmerkingen: